Zoekveld

ÉÉN TAND, TWEE DOELEN UPDATE

Eind augustus riep Elysee Dental de tandheelkundige branche op om te helpen tanden in te zamelen voor het afstudeerproject Human Tusk van Tim van der Mee. Met zijn project kaart Tim een maatschappelijk probleem aan.

Omdat Elysee Dental vond dat ook de tandheelkunde er een voordeel aan moest hebben, stelde ze voor elke tand of kies, die via Elysee Dental aangeleverd zou worden, € 1,- per element beschikbaar voor een tandheelkundig goed doel in Afrika.

Massaal werd aan deze oproep gehoor gegeven. Dagelijks ontving Elysee Dental vele tanden en kiezen van patiënten en tandartsen. Ook werd er welkome hulp aangeboden voor het schoonmaken van de elementen. In totaal zijn er via Elysee bijna 1500 tanden en kiezen ingezameld. Tim heeft er nu genoeg om zijn project af te maken en het eindresultaat voor de veiling aan te kunnen bieden.

De beloofde € 1.500,- maakt Elysee Dental over naar het project Free Dental Clinics van Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen. Free Dental Clinics reist jaarlijks af naar Zuid Afrika en geeft daar op vijf verschillende plaatsen de mogelijkheid tot gratis tandheelkunde.

Elysee Dental wil alle deelnemende tandartsen, patiënten en collega labs bedanken voor hun bijdrage aan deze acties.