Zoekveld

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Modern Dental Care Foundation.

Stichting Modern Dental Care Foundation is opgericht op 18 april 2017 en gevestigd te Alphen aan den Rijn.

De stichting is voortgekomen uit de wens van de directeuren van een aantal dochterondernemingen van Modern Dental Group Limited om een stichting op te richten die op een relatief makkelijke manier minder bevoorrechte mensen helpt. Omdat de ondernemingen de productie en/of verkoop van tandprotheses gemeenschappelijk heeft, is in de lijn van die overeenkomst nagedacht. Tevens is nagedacht over een doel waarbij niet alleen de dochterondernemingen zelf, maar ook de klanten van die bedrijven kunnen participeren, buiten mogelijke financiële participatie. Hierbij kwam snel naar voren dat het bieden van tandheelkundige zorg, of een afgeleide daarvan een goede werkzaamheid voor de stichting is. Door verschillende connecties met Madagaskar en wetende dat daar veel inwoners niet kunnen genieten van goede tandheelkundige zorg, is ervoor besloten om op Madagaskar tandheelkundige zorg aan te bieden aan bevolking die dat zelf niet kan bekostigen. Door een aantal basishandelingen kan veel pijn in het gebit worden behandeld, waardoor de kwaliteit van leven voor deze personen significant verbeterd kan worden. 

In september 2017 heeft de foundation de ANBI status ontvangen.

Lees meer: Beleidsplan