Zoekveld

De Modern Dental Care Foundation is afhankelijk van de giften van derden en de hulp van vrijwilligers voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Alle giften, groot en klein, zijn welkom om tandheelkundige hulp voor iedereen mogelijk te maken.

Bent u een bedrijf en wilt u graag de Stichting op continue basis ondersteunen? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Wij bespreken graag de mogelijkheid van een vast sponsorschap met u .

Op onze missies hebben wij veel materiaal nodig. Bent u in de gelegenheid om onze Stichting te ondersteunen door het beschikbaar stellen van gratis materialen? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.