Zoekveld

Op 18 april 2017 heeft de Modern Dental Group Europe, waartoe ook Elysee Dental behoort, een stichting opgericht om een duurzame bijdrage te leveren aan de mondzorg in Madagaskar. Deze 'Modern Dental Care Foundation' (MDCF) bundelt alle sponsoractiviteiten van de landenvestigingen, om met een gezamelijke aanpak echt van wezenlijke betekenis te zijn. Geen druppel op de gloeiende plaat, maar zichtbare resultaten, zowel op de korte als op de lange termijn; met dat doel voor ogen worden nu alle voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2018 het eerste tandartsenteam naar Madagaskar af te vaardigen. 

 

Doelstelling
Modern Dental Care Foundation heeft ten doel:
Het uitvoeren van preventieve, medische en tandtechnische behandelingen en het verstrekken van hulp die ten goede komt aan de ontwikkeling in Madagaskar, of in een ander land waar het nodig is. 
Het ondersteunen van en samenwerken met organisaties en activiteiten kan zowel de vorm aannemen van subsidies / donaties als andere vormen van maatschappelijk investeren.

 

Projecten
Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als leidend criterium. Projecten kunnen meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang.
Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een organisatie een beroep op de Stichting kan doen.

 

Modern Dental Care Foundation is officieel geregistreerd bij ANBI.

ANBI logo