Zoekveld

De Modern Dental Care Foundation is een initiatief van de Modern Dental Group Europe. In eerste instantie wordt de basis opgezet in Nederland maar het doel van de Stichting is om binnen korte tijd vanuit alle partners van de Modern Dental Group in Europa een bijdrage te leveren aan de Stichting door het op Europees niveau realiseren van meerdere missies per jaar met tandheelkundige professionals. Door deze schaalgrootte kunnen wij op tandheelkundig gebied echt iets betekenen.

Doelstelling

Modern Dental Care Foundation heeft ten doel:

Het uitvoeren van preventieve, medische en tandtechnische behandelingen en het verstrekken van hulp die ten goede komt aan de ontwikkeling in Madagaskar, of in een ander land waar het nodig is.

Het ondersteunen van en samenwerken met organisaties en activiteiten kan zowel de vorm aannemen van subsidies / donaties als andere vormen van maatschappelijk investeren.

 

Projecten

Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als leidend criterium.

Projecten kunnen meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een organisatie een beroep op de Stichting kan doen.