Zoekveld

Modern Dental Care Foundation

Op 18 april 2017 heeft de Modern Dental Group Europe, waartoe ook Elysee Dental behoort, een stichting opgericht om een duurzame bijdrage te leveren aan de mondzorg in Madagascar.
Deze 'Modern Dental Care Foundation' (MDCF) bundelt alle sponsoractiviteiten van de landenvestigingen, om met een gezamelijke aanpak echt van wezenlijke betekenis te zijn.
Geen druppel op de gloeiende plaat, maar zichtbare resultaten, zowel op de korte als de lange termijn; met dat doel voor ogen worden nu alle voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2018 het eerst tandartsenteam naar Madagascar af te vaardigen. 

Doelstelling
Modern Dental Care Foundation heeft ten doel:
Het uitvoeren van preventieve, medische en tandtechnische behandelingen en het verstrekken van hulp die ten goede komt aan de ontwikkeling in Madagaskar, of in een ander land waar het nodig is. 
Het ondersteunen van en samenwerken met organisaties en activiteiten kan zowel de vorm aannemen van subsidies / donaties als andere vormen van maatschappelijk investeren.

Projecten
Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als leidend criterium. Projecten kunnen meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang.
Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een organisatie een beroep op de Stichting kan doen.

Deelnemen?
Onze missies zijn niet mogelijk zonder het werk van vele vrijwilligers. Voor een juiste behandeling van de kinderen is het belangrijk dat u werkzaam bent in de tandheelkunde en in het bezit bent van de juiste medische diploma’s. Onze Stichting zorgt tijdens een missie voor huisvesting, eten en drinken (exclusief alcoholische dranken), verzekeringen, vaccinaties en de medische papieren die nodig zijn om in bepaalde gebieden te mogen behandelen.

Wie hebben wij nodig voor onze eerste missie?
- Tandarts met chirurgische verdieping
- 5 tandartsen
- 6 tandartsassistentes

We hebben de intentie om de eerste missie te laten vertrekken rond april 2018. 

Wat is u eigen bijdrage?
Wij zijn blij met al onze vrijwilligers want samen met u kunnen wij het verschil maken. Echter om niet onnodig het budget van de Stichting te belasten dient u zelf de volgende kosten te betalen:
- De vlucht 
- Kosten van alcoholische dranken
- Privé uitgaven

Omdat deze kosten worden gemaakt voor een Stichting is het mogelijk dat u een gedeelte via de belasting terug kunt vragen. Wij informeren u hier graag persoonlijk over.

Interesse?
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan een missie verzoeken wij u contact op te nemen met Jolanda Koetsier, bereikbaar op telefoonnummer: 0172-653300 of via email: info@moderndentalcarefoundation.nl